24 Tháng Mười 2020 ..:: DanhSachTin ::.. Đăng Ký  Đăng Nhập
   
   
   
   
   
 Liên kết website

   
 Lượt truy cập
   
SỨ MỆNH- GIÁ TRỊ -TẦM NHÌN

Sứ mệnh:

Tạo dựng môi trường học tập thân thiện, đoàn kết. Giáo viên và học sinh luôn sáng tạo, có khát vọng vươn lên.

Giá trị:

Đoàn kết/ Lịch sự / Sáng tạo

Trách nhiệm / Khát vọng vươn lên

Tầm nhìn:

Trở thành ngôi trường có chất lượng cao, là nơi kết nối niềm tin giữa thầy và trò cùng vươn tới thành công

Không Thể Nạp Container: /Portals/_default/Containers/KAICT_lightblue/KAICT-lightblue.ascx
DotNetNuke.Services.Exceptions.ModuleLoadException: Lỗi không thể luận giải được khi nạp module. ---> System.Web.HttpException: The file '/Portals/_default/Containers/KAICT_lightblue/KAICT-lightblue.ascx' does not exist. at System.Web.UI.Util.CheckVirtualFileExists(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DotNetNuke.UI.Skins.Skin.LoadContainer(String ContainerPath, Control objPane) in D:\CSDotNetNuke\CS_Library\DotNetNuke\UI\Skins\Skin.ascx.cs:line 159 --- End of inner exception stack trace ---

   Đóng


  

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRƯỜNG
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 058.3881143 Fax:
Email: c1vtruong.nt@khanhhoa.edu.vn
Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

Thiết kế bởi CenIT