Đăng Nhập     
SỨ MỆNH- GIÁ TRỊ -TẦM NHÌN

Sứ mệnh:

Tạo dựng môi trường học tập thân thiện, đoàn kết. Giáo viên và học sinh luôn sáng tạo, có khát vọng vươn lên.

Giá trị:

Đoàn kết/ Lịch sự / Sáng tạo

Trách nhiệm / Khát vọng vươn lên

Tầm nhìn:

Trở thành ngôi trường có chất lượng cao, là nơi kết nối niềm tin giữa thầy và trò cùng vươn tới thành công

   
   
   
   
   
 Liên kết website

   
 Lượt truy cập
   
Công khai thông tin về cơ sở vật chất
Công khai thông tin cơ sở vật chất 
của trường Tiểu học Vĩnh Trường, năm học 2010 - 2011

STT
Nội dung
Số lượng
Bình quân
I
Số phòng học/số lớp
 29
Số m2/học sinh
II
Loại phòng học
 
-
1
Phòng học kiên cố
19
-
2
Phòng học bán kiên cố
10
-
3
Phòng học tạm
 
-
4
Phòng học nhờ
 
-
III
Số điểm trường
3
-
IV
Tổng diện tích đất (m2)
3317
3.1
V
Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
880
0.82
VI
Tổng diện tích các phòng
2437
2.28
1
Diện tích phòng học (m2)
1800
1.7
2
Diện tích phòng chuẩn bị (m2)
 
 
3
Diện tích thư viện (m2)
64
0.06
4
Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
 
 
5
Diện tích phòng khác (….)(m2)
631.42
0.6
VII
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
 
Số bộ/lớp
1
Khối lớp 1
6
1
2
Khối lớp 2
6
1
3
Khối lớp 3
6
1
4
Khối lớp 4
6
1
5
Khối lớp 5
6
1
VIII
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng
phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)
 
Số học sinh/bộ
IX
Tổng số thiết bị
 
Số thiết bị/lớp
1
Ti vi
1
 
2
Cát xét
2
 
3
Đầu Video/đầu đĩa
1
 
4
Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
1
 
5
Thiết bị khác…
5
 
6
…..
 
 

 
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRƯỜNG
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 058.3881143 Fax:
Email: c1vtruong.nt@khanhhoa.edu.vn
Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

Thiết kế bởi CenIT